nieuws

25 apr 2002, 00:12

Provincie wil extra woningen voor woonplangemeenten

Twaalf Groningse plattelandsgemeenten en drie steden hebben bij de provincie een gedegen woonplan ingediend om voor extra woningen in aanmerking te komen. Bij de verdeling van de woningen worden alleen extra panden toebedeeld aan gemeenten die voortvarend aan de slag gaan met de verbouwing van de bestaande woningvoorraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een woonplan worden vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd. Naast een kwalitatieve beoordeling van de ingediende plannen is bij de verdeling rekening gehouden met de grootte van de gemeente en de haalbaarheid van de plannen.
De ingediende plannen blijken voor het merendeel nog niet aan de hoge eisen van de provincie te voldoen. Toch is de provincie blij dat blijkt dat veel gemeenten het woonplan serieus nemen.
De definitieve verdeling van de extra woningen geschiedt op 1 juli, wanneer de gemeenten de plannen verder hebben uitgewerkt. De provincie kan 1150 extra woningen verdelen.