nieuws

24 jun 2002, 00:12

Provincie wil deelnemen in Groninger Monumenten Fonds

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om voor een half miljoen euro deel te gaan nemen in de NV Groninger Monumenten Fonds (GMF). Dit onlangs opgerichte fonds heeft als doel monumentale gebouwen in de provincie te verwerven, restaureren, exploiteren en onderhouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het GMF richt zich op panden waarbij de restauratie niet wordt of niet kan worden verricht door de markt of beherende stichtingen. Tot nu toe heeft de provincie zich bezig gehouden met de totstandkoming van het fonds.
Honderden monumenten, zoals kerken, molens, industrieel erfgoed en boerderijen, worden nog steeds in hun bestaan bedreigd. Volgens GS is er behoefte aan een sterke monumentenorganisatie die inspeelt op de beleidsintenties van verschillende overheden. Met de NV GMF hoopt de provincie die behoefte te vervullen.