nieuws

30 dec 2002, 00:12

Provincie wil ambulancetijd bij spoedmelding opschroeven

Het ministerie van Volksgezondheid, de twaalf provincies en de zorgverzekeraars hebben een plan gemaakt over een herverdeling van de standplaatsen van ambulances in het land. Dat heeft Gedeputeerde H. Bleker, de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), dinsdag bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De drie partijen hebben de afgelopen maanden overlegd hoe spoedgevallen waar de ambulances heen moeten rijden sneller bereikt kunnen worden. De landelijke norm voor spoedmeldingen is een kwartier: binnen 15 minuten moet overal in Nederland een ambulance kunnen komen. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat zeker vijf procent van de ongeveer 300.000 spoedritten per jaar dit quotum niet haalt.
Dit komt neer op een aantal van 13.000 ritten. ,,In sommige regio’s ligt dit percentage zelfs op twintig procent’’, stelt Bleker. De meest problematische regio’s liggen in Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Het betreft voor een groot deel plattelandsgebieden en de stroken langs de Duitse en Belgische grens.
De ambulances worden georganiseerd door honderd gemeentelijke en private ambulancebedrijven. ,,De standplaatsen zijn de afgelopen dertig jaar historisch gegroeid’’, legt Bleker uit. ,,Vanuit het oogpunt van goed bereik zijn deze locaties lang niet altijd de beste.’’
Het plan van de drie partijen stelt een spreiding voor van de ambulanceplaatsen om een optimaal bereik te bewerkstelligen. Minister De Geus heeft al toegezegd dat het ministerie de eenmalige kosten van reorganisatie op zich wil nemen. Eind januari moet de begroting voor de operatie klaar zijn.
Een door het IPO voorgestelde uitbreiding van de capaciteit van de standplaatsen heeft de minister uitgesteld. Dit besluit moet het volgende kabinet worden genomen. Dit gaat vermoedelijke enkele tientallen miljoen euro’s kosten.