nieuws

03 aug 2002, 00:12

Provincie vraagt opnieuw mening inwoners

De provincie Groningen gaat komend jaar opnieuw de mening van inwoners over de provincie peilen. De vorig jaar opgezette Provincie Monitor is het provinciebestuur goed bevallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ruim 1500 Groningers krijgen een serie kennisvragen, oordeelvragen en toegankelijkheidsvragen over de provincie voorgelegd. De Monitor moet inzicht geven in hoeverre mensen geïnformeerd zijn over de activiteiten van het provinciebestuur en de meningen van de verschillende fracties hierover.
De ondervraagde Groningers wordt ook gevraagd een eigen afweging te maken over waterberging, bereikbaarheid, evenementenbeleid en de Groninger taal. Het onderzoek vindt in augustus en september gedaan. De resultaten worden begin oktober gepresenteerd.