nieuws

16 sep 2009, 10:10

Groningse muskusratten worden toch niet met rust gelaten

De provincie stopt een proef met het niet bestrijden van muskusratten. Doel was om te onderzoeken in hoeverre de muskusratten schade veroorzaken aan onder meer oevers als de dieren niet gevangen worden. Ook moest de proef een beeld geven van de ontwikkeling van de muskusrattenpopulatie. De provincie meldde dinsdag dat het uitvoeren van dit onderzoek te veel geld zou kosten en sluit zich daarom aan bij een landelijk onderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Jager maakte bekend dat de eigen proef risico’s met zich meebrengt. “Het uitvoeren van ons onderzoek kost tussen de zes ton en de miljoen euro”, legt hij uit. “Blijkt het onderzoek onvoldoende resultaat te hebben, dan moeten we al die muskusratten ook weer vangen en ruimen. De kosten daarvan lopen ook weer in de tonnen.”

De provincie sluit zich nu aan bij het onderzoek van de Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding (LCCM). Zij bestrijden de ratten op verschillende momenten met een wisselende intensiteit. “Zo kun je testen wat het effect van de vangst is op de populatie”, aldus Jager.

De kennis die door de provincie is opgedaan bij het eigen vooronderzoek wordt ter beschikking gesteld aan het LCCM.