nieuws

01 nov 2000, 00:12

Provincie: verbod op reclamemasten hoger dan zes meter

Wanneer het aan de provincie Groningen ligt, dan krijgen Stad en Ommelanden geen Amerikaanse aanblik, waar metershoge reclameborden het straatbeeld domineren. De provincie stelt voor om een algeheel verbod in te stellen op reclamemasten hoger dan zes meter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het college van Gedeputeerde Staten mag het beeld van de provincie Groningen niet onsierd worden door al te wilde reclame-uitingen. Het verbod is een aanpassing op een al eerder door de provincie gepresenteerde Provinciaal Omgevings Plan (POP). Naar aanleiding van inspraakreacties willen GS de voorschriften in dit omgevingsplan nog verder aanscherpen. Volgens veel insprekers was de provincie wat te mild met de voorschriften en zou de provincie teveel rekening houden met de economische belangen.