nieuws

19 apr 2001, 00:12

Provincie stelt veiligheidsprijs in

De provincie Groningen gaat het veiligheidsbeleid stimuleren met een tweejaarlijks prijs van 50.000 gulden. De prijs is met name bedoeld voor gemeenten en instellingen, maar ook individuen kunnen meedingen naar het geld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De plannen moeten dit jaar betrekking hebben op het thema ‘Jeugd en Ruimte’. Inhoudelijk stelt de provincie geen eisen. De plannen kunnen dan ook overal over gaan: als ze de veiligheid in de buurt maar vergroten
Wel moet de plannen uniek zijn en moeten minstens twee partijen met elkaar samenwerken. Ook moeten andere gemeenten kunnen profiteren van de ideeën en moet de jeugd actief betrokken zijn bij de projecten.
De deadline voor de plannen is 15 juli. Daarna buigt de jury bestaande uit Commissaris van de Koningin Alders, gedeputeerde Bleker en hoofdofficier Moraal zich erover.