nieuws

01 feb 2003, 00:12

Provincie spendeert anderhalve ton aan streekproducten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een bijdrage van € 150.000 toe te kennen aan het project ‘realisatie en promotie keurmerk Groningse streekproducten’ De bijdrage is verdeeld over de jaren 2003 en 2004. Doelstelling van het project is het verbeteren van de marktpositie en de toekomstperspectieven van streekproducten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project is gericht op een betere samenwerking van ondernemers, de realisatie van een keurmerk, afzetbevordering en verbetering van de distributie van streekproducten. Regionale producten leveren een positieve bijdrage aan de noordelijke economie. De meerwaarde die een product van grondstof tot eindproduct oplevert blijft in de regio Daarnaast leveren streekproducten een positieve bijdrage aan de uitstraling en promotie van de streek.