nieuws

27 mrt 2002, 00:12

Provincie niet bevreesd voor gevolgen Groningen Seaports

Het provinciebestuur van Groningen gaat er niet vanuit dat de onregelmatigheden bij het aanvrage van subsidies grote financiële gevolgen kan krijgen. In principe zouden subsidieverstrekkers de uitbetaalde miljoenen aan subsidies terug kunnen eisen. Maar gedeputeerde J. Boertjens (VVD) gaat daar niet vanuit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Sancties tegen Groningen Seaports of de provincie Groningen lijken niet echt waarschijnlijk. Immers, wij hebben ze onregelmatigheden zelf aan de orde gesteld. Het ligt niet voor de hand dat er sancties komen wanneer jezelf met het water voor de dokter komt’, aldus Boertjens.
Overigens is nog niet bekend wat er met de verantwoordelijk manager bij Groningen Seaports gaat gebeuren. Hij heeft niet gefraudeerd, maar er zijn wel fouten gemaakt. Groningen Seaports overlegt nu met hem over een en soort vertrek-regeling.