nieuws

16 apr 2014, 13:01

Provincie: 'Kolencentrale RWE kan gewoon draaien'

Provincie: 'Kolencentrale RWE kan gewoon draaien'
De kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven kan gewoon draaien, ook al kwam de Raad van State vanochtend met een tussenuitspraak waaruit bleek dat de door de provincies afgegeven milieuvergunning tekort schiet op twee punten. Dat laat de provincie Groningen weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de provincie zijn de gevolgen van de tussenuitspraak van de Raad van State te overzien. De door de drie noordelijke provincies en de staatssecretaris van Economische Zaken afgegeven natuurvergunningen werden op de zitting van de Raad van State op ruim dertig punten aangevochten door natuurorganisaties en enkele Duitse gemeenten. Over twee daarvan stelt de Raad van State nu dat een aanvullende motivatie nodig is. Die motivatie moet binnen 26 weken op papier staan. Het gaat om de neerslag van stikstof op twee Natura-2000 gebieden, Drouwenerzand in Drenthe en Lieftinghsbroek in Groningen, en de uitstoot van kwik op het Wad.

De natuurvergunningen zijn afgegeven door de colleges van Gedeputeerde Staten van de drie Noordelijke provincies en het ministerie van Economische Zaken. Zij zullen de komende tijd gebruiken om de uitspraak nader te bestuderen en de aanvullende motivatie aan te leveren waar de Raad om vraagt.

Op basis van deze tussenuitspraak kan de centrale draaien.