nieuws

22 nov 2000, 00:12

Provincie: Jeugdzorg moet 36 miljoen aan uitgaven verantwoorden

De Provincie Groningen heeft de Stichting Jeugdzorg Groningen opgedragen verantwoording af te leggen over de jaarlijkse uitgaven ter hoogte van 36 miljoen gulden, zo melden vanmiddag het Nieuwsblad van het Noorden en Radio Noord. Doet de Stichting dat niet, dan wordt de subsidie ingetrokken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse gedeputeerde voor welzijn Henk Bleker (CDA) heeft de Stichting Jeugdzorg Groningen opgedragen binnen acht maanden organisatorisch orde op zaken te stellen. Volgens de gedeputeerde was eerder afgesproken dat deze stichting met een sluitende begroting zou gaan werken, maar wordt die doelstelling maar steeds niet gehaald. ‘Afspraak is afspraak’, aldus Bleker tussen de middag voor Radio Noord.
Om er voor te zorgen dat de Stichting organisatorisch doorzichtiger gaat werken heeft de provincie een provinciaal commissaris aangesteld. Die moet rapport uitbrengen over maatregelen die de directie neem ter verbetering van de organisatie. Overigens heeft Bleker geen kritiek op de activiteiten van de medewerkers, die onder meer actief zijn in medisch kleuterdagverblijven. ‘Met de dagelijkse hulpverlening aan kinderen en pubers gaat het behoorlijk goed’, aldus Bleker.