nieuws

25 okt 2012, 21:09

Provincie houdt hoorzitting over vergunning RWE

De provincie Groningen houdt vrijdag een reeks hoorzittingen over de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, vlak bij de Waddenzee. Partijen, als milieuorganisaties en lokale overheden, kunnen hier hun bezwaren tegen de centrale kenbaar maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In totaal zijn ruim 6300 bezwaren tegen de vergunning ingediend. Die zijn door de provincie stuk voor stuk beoordeeld. Zo'n 6200 bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard, omdat de indieners geen directe relatie hebben met de bouw van de centrale. Enkele tientallen bezwaarmakers komen uit de directe omgeving van de Eemshaven en een kleine 200 uit Duitsland, vooral van het Waddeneiland Borkum.

De kolencentrale in aanbouw is al jaren onderwerp van juridische procedures. In augustus vorig jaar vernietigde de Raad van State de natuurvergunning van de provincie. De bouw van de centrale kon echter doorgaan met een gedoogvergunning. In juni gaf het provinciebestuur een nieuwe natuurvergunning af.

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven moet de grootste van Nederland worden en kost 2,6 miljard euro. De bouw is al ruim over de helft.