nieuws

08 sep 2008, 10:10

Open dag bij Provincie tijdens Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag op aanstaande zaterdag 13 september, van 10.00 - 17.00 uur, zijn er diverse activiteiten waarbij het verleden, het heden en de toekomst centraal staan. Het landelijke thema is dit jaar Sporen. In het provinciehuis in Groningen is onder andere de tentoonstelling 'Het Groninger landschap gelezen' te bezichtigen. Gedeputeerde Hans Gerritsen geeft 's middags twee keer een rondleiding in het monumentale provinciehuis. In het Atrium is een markt over de ontwikkeling van duurzame energiegebruik. Er wordt een driedimensionale film vertoond over de ontwikkeling van de havens van Delfzijl en Eemshaven, nu en in de toekomst. Commissaris van de koningin Max van den Berg leidt 's middags twee keer debatten met leden van de Statenfracties over het thema energie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk en archeoloog-beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) Ernst Taayke geven diverse keren een toelichting op de tentoonstelling 'Het Groninger landschap gelezen'. Deze expositie laat zien wat de relatie is tussen archeologische vondsten, het landschap waarin deze van oorsprong thuishoren, het hedendaagse landschap en de inpassing van nieuwe ontwikkelingen in dit landschap. In een andere ruimte wordt doorlopend een PowerPoint-presentatie 'Het Groninger landschap gelezen' vertoond.

Rondleidingen
Gedeputeerde Hans Gerritsen verzorgt 's middags twee keer een rondleiding in het monumentale gebouw. Uiteraard kan iedereen ook op eigen gelegenheid het provinciehuis bekijken. Historicus Freerk Veldman geeft in de Gedeputeerdenkamer diverse keren een korte uitleg over het bijzondere plafond, het houtsnijwerk het schilderij 'Gerechtigheid' van Herman Collenius.

Er is een PowerPoint-presentatie over 'Het verhaal van Groningen' te zien en er is foldermateriaal aanwezig van diverse instellingen op het gebied van cultureel erfgoed in de provincie Groningen.

Energiemarkt in Atrium
Het Atrium is tijdens Open Monumentendag de ontmoetingsplaats voor burgers en politiek met een 'energiemarkt' en debatten. Onder leiding van commissaris van de koningin Max van den Berg debatteren leden van de Statenfracties twee keer over het thema energie. Verschillende organisaties zijn aanwezig om energiebesparingtips te geven, zoals de Milieufederatie Groningen, het Informatiepunt Duurzaam Bouwen, adviseurs van het project Energiebeter. Een producent demonstreert de mogelijkheden van LED-verlichting. Er is een driedimensionale film te zien over de ontwikkeling van de havens van Delfzijl en Eemshaven, nu en in de toekomst. Er vinden diverse keren excursies plaats naar het
provinciehuis Sint Jansstraat 4, waar een zonnepaneel is tentoongesteld. Vanuit de bovenste etage zijn de zonnepanelen op het dak te zien.