nieuws

12 sep 2012, 08:08

Provincie Groningen wil minder regels: ‘kan het klantvriendelijker? ‘

Minder regels, meer klantvriendelijkheid: dat is wat de provincie Groningen wil bereiken. Binnenkort start een onderzoek naar de vraag of dat mogelijk is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Regels zijn nodig om goed te besturen maar soms verdwaalt de inwoner, de subsidieaanvrager, de ondernemer in een woud aan regels. De provincie gaat daarom dereguleren: daar waar overbodigheden zich voordoen zal worden geprobeerd regels te schrappen of te vereenvoudigen en de dienstverlening en klantgerichtheid zal worden verbeterd.

 “Kan het eenvoudiger en  klantvriendelijker?” Dat is de centrale vraag waar GS mee aan de slag gaat. Daarvoor heeft het college een Plan van Aanpak opgesteld met concrete acties en maatregelen, waar in sommige gevallen al aan wordt gewerkt.

Het subsidiekader wordt bijvoorbeeld aangepast, waardoor er een verandering in controle/beoordeling plaats gaat vinden voor o.a. incidentele subsidie-aanvragers met het doel; minder controles, minder documenten ter beoordeling, wat zorgt voor minder administratieve lasten voor de subsidieaanvrager (en voor de provincie zelf). Ook starten GS dit jaar nog met een verkenning naar een zogenaamd Klanten Contact Centrum (KCC) en willen op basis daarvan beoordelen of een KCC een goed middel is om de dienstverlening en de klanttevredenheid van de provincie te verbeteren.