nieuws

23 sep 2009, 21:09

Provincie Groningen: financiële steun voor krimpgebieden uit potje voor te ontwikkelen gebieden

Het wordt steeds duidelijker dat Groningen een provincie is waar de krimp in bepaalde gebieden ongekend hard zal toeslaan. De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat het krimpprobleem voor de provincie Groningen steeds meer aandacht en erkenning moet krijgen. Een voorstel daartoe kreeg steun in Provinciale Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ChristenUnie-fractie wil voorstellen om gebieden die nu ontwikkeld worden te laten mee betalen aan de krimpgebieden. De heer Staghouwer, Statenfractievoorzitter van ChristenUnie Groningen: "Om het krimpprobleem constructief aan te pakken is een vernieuwende financieringsconstructie noodzakelijk. Wij stellen voor om van elke euro die in de ontwikkeling van het Regiovisiegebied wordt gestoken, ten minste 10% wordt gereserveerd voor de krimpgebieden. Zodoende ontwikkel je de hele provincie en niet alleen een deelgebied en tevens creëer je draagvlak in de gebieden waar krimp aan de orde is. Ons voorstel is volledig in lijn met de aanpak van minister Van de Laan, die vindt dat rijke steden moeten meebetalen aan de oplossing van het krimpprobleem."

Het voorstel van de ChristenUnie-fractie werd in de Staten enthousiast ontvangen en Gedeputeerde Staten is bereid een onderzoek uit te voeren om te bekijken of de voorgestelde methodiek in de provincie Groningen mogelijk is.