nieuws

09 apr 2013, 21:09

Provincie Groningen wil extra windturbines Delfzijl en Eemshaven

De provincie Groningen wil 15 tot 33 extra windturbines in Delfzijl en de Eemshaven en wil daartoe de windenergiegebieden uitbreiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor dit voornemen van het college van GS is dat alle provincies samen in januari 2013 een akkoord hebben gesloten met het kabinet voor de verdeling van 6000 megawatt (MW) windenergie op land.

Voor de provincie Groningen betekent dit een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 MW (15 tot 33 extra windturbines). Deze uitbreiding moet eind 2013 vastgelegd zijn in de Provinciale Omgevingsverordening. In ruil hiervoor brengt het Rijk geen windparken tot ontwikkeling in gebieden waar de provincie dit niet wil. Er komen daarmee geen nieuwe gebieden voor windturbines in de provincie.