nieuws

22 jan 2010, 09:09

‘Provincie Groningen veel te bemoeizuchtig op gebied van windmolens’

De provincie Groningen is een bemoeial. Althans: op het gebied van de plaatsing van windmolens in de stad Groningen. De gemeenteraad van Groningen wil graag windmolens plaatsen in de stad, maar tot groot verdriet en ergernis van GroenLinks steekt de provincie Groningen daar een stokje voor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks wil windmolens op de Milieuboulevard in Groningen, ondanks verzet van de provincie. De raad heeft dat ook uitgesproken in november 2009. Fractievoorzitter Mattias Gijsbertsen vindt dat het college van B&W zich in hun reactie daarop te afhankelijk maakt van de provincie. Het is volgens GroenLinks zeer de vraag of de provincie de bevoegdheid heeft om de windmolens tegen te houden. Daarom wil de raadsfractie de procedure voor plaatsing opstarten en het conflict desnoods aan de Raad van State voorleggen.

De gemeenteraad nam in november 2009 een motie van GroenLinks aan om windmolens te plaatsen op de Milieuboulevard, ‘ondanks de tegenwerking van de provincie Groningen’. Het college van B&W maakt in een brief van de raad de haalbaarheid afhankelijk van ‘de opstelling en medewerking van het provinciebestuur’. Dit vindt GroenLinks niet in lijn met de uitspraak van de raad.

De raadsfractie van GroenLinks vindt het zeer twijfelachtig of de provincie juridisch in staat is de windmolens tegen te houden. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) maakt dat alleen mogelijk bij de aanwezigheid van provinciale belangen. Die zijn er volgens GroenLinks niet. Daarom zou het College moeten beginnen met de procedure om windmolens te plaatsen. Bij verzet van de provincie moet de gemeente volgens GroenLinks in beroep gaan bij de Raad van State. Gijsbertsen: ‘In de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening heeft het Rijk bewust bevoegdheden van de provincie beperkt. Dus waar bemoeit de provincie zich nog mee?’

GroenLinks en een meerderheid van de gemeenteraad willen al lange tijd windmolens plaatsen binnen de gemeentegrenzen. Dat is tot nu toe wegens verzet van de provincie nooit gelukt. De provincie meent dat windmolens op de Milieuboulevard het landschap aantasten. GroenLinks vindt dat onbegrijpelijk, omdat de Milieuboulevard een industriële omgeving is.