nieuws

19 okt 2000, 00:12

Provincie Groningen trekt beroep in tegen bouw Duits Sperrwerk

De provincie Groningen trekt het beroep in tegen de voorgenomen bouw van het zogenaamde ’Emssperrwerk’ in de Duitse Eems. De provincie stelde dat beroep in 1998 in samen met Groningse waterschappen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij vreesden dat de bouw van de stuw, die Duitsland wenst om grotere schepen vanaf een rederij in Papenburg naar zee te laten varen, zou leiden tot waterstandsverhogingen langs de dijken. Ook vreesden provincie en waterschappen dat het zuurstofgehalte in het Eems-Dollardestuarium al te zeer zou dalen.
Volgens de provincie is het ook geruststellend dat het mogelijk blijft om zonodig binnen twee uur tien miljoen kubieke meter water bij het Sperrwerk in de Eems te spuien bij extreme stormvloeden. Volgens GS van Groningen en het waterschap is er nu onvoldoende aanleiding om het beroep voort te zetten.
De voorgenomen bouw van de stuw in de Duitse Eems is steeds zeer omstreden geweest. De Duitse en Nederlandse milieubeweging hebben zich er steeds heftig tegen verzet. De Waddenvereniging laat in een reactie weten zeer teleurgesteld te zijn in het besluit van de provincie Groningen.
‘Wij handhaven ons beroep en zetten dat door tot aan het Europese Hof. Want wij kijken niet alleen naar de waterstanden maar naar de complete invloed van de bouw van de stuw op het milieu. Die invloed is negatief, en daarom blijven we ons er krachtig tegen verzetten’, aldus woordvoerder Joke Stoop.