nieuws

18 jun 2008, 10:10

Boven Wotter gaat door

Het college van GS heeft vandaag besloten honderdduizend euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het tweede deel van Boven Wotter, de dramaserie van RTV Noord. De totstandkoming van de serie en de inhoud van het script sluiten goed aan op onderdelen van het provinciaal beleid. Zo worden de actieve participatie van Groningers aan cultuur, amateurkunst en de Groninger taal en cultuur gestimuleerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

RTV Noord zal wederom in Boven Wotter deel twee vele facetten van de provincie laten zien. De omgeving vormt vaak het decor, bijvoorbeeld de havens van Delfzijl komen hierin terug. RTV Noord wil met de serie het toeristisch bezoek aan Groningen een impuls geven. Dit sluit aan bij de provinciale doelstellingen op het gebied van toerisme en bij imagoversterking van de provincie Groningen. Temeer omdat de serie ook landelijk uitgezonden wordt.

In de serie spelen zowel professionele acteurs als amateurs van Groninger origine. In deel twee staat onder andere de regio Noord Groningen centraal. Voor de totstandkoming van de serie betekent dit bijvoorbeeld dat de amateurs zoveel mogelijk worden geworven via amateur-gezelschappen, Rederijkerskamers en andere organisaties uit Noord Groningen. De amateurs krijgen, evenals de vorige keer, een traject met bijvoorbeeld acteerworkshops aangeboden. Deze elementen sluiten aan bij de criteria die vanuit de provincie worden meegegeven in het kader van Regionaal Cultuurplan Noord Groningen. De stuurgroep van het Regionaal Cultuurplan Noord levert 25 000 euro van het totaalbedrag.