nieuws

11 jul 2000, 00:12

Provincie Groningen sluit lening van tachtig miljoen gulden

De provincie Groningen wil een mega-lening afsluiten van 82 miljoen gulden. Het gaat om geld dat nodig is voor reguliere kapitaaluitgaven. Provinciale Staten moeten zich nog wel uitspreken over een voorstel daartoe van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vermoedelijk zullen Provinciale Staten wel instemmen met het voorstel.