nieuws

19 sep 2001, 00:12

Provincie Groningen: ‘Rijksbegroting niet inspirerend voor Noorden’;

De begroting die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag is ‘weinig inspirerend’ voor het Noorden. Dat is de reactie van de Groningse gedeputeerde voor economische zaken J. Boertjens (VVD) op Troonrede die vanmiddag tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Boertjens zei een en ander dinsdagmiddag tijdens de wekelijkse vergadering van het college van Gedeputeerde Staten. Ook de andere leden van het College van Gedeputeerde Staten van Groningen vonden de begroting voor het Noorden niet indrukwekkend.
Gedeputeerde van financiën M. Calon (PvdA) heeft duidelijk de indruk dat het kabinet aan het laatste jaar bezig is en daarom geen inspiratie meer heeft voor nieuwe iniriatieven. Hij had de gelden die door het rijk in het kader van het Lagman-akkoord aan het Norodne waren beloofd niet terug kunnen vinden in de begroting. ‘Maar ik ga er vanuit dat we dat geld wel kunnen vinden wanneer we de begrotingsstukken verdre navlooien’.
Volgens Calon is het ‘onbegrijpelijk’ dat in de Troonrede geen woord in gerept over d efinanciële gevolgen die de ramp in Amerika nog voor de Nederlandse begroting kan krijgen. ‘Die aanlsag heeft ongetwijfeld ook grote gevolgen voor de Nederlandse economoe. Veel zaken zijn daardoor nu onzeker. Het is onbegrijpelijk dat dara gene rekening meer mee is gehouden’, aldus Calon.