nieuws

30 jan 2003, 00:12

Provincie Groningen raakt taak kwijt aan Stad: bodemsanering

De provincie Groningen stoot een van haar taken af aan de gemeente Groningen: de bodemsanering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op vrijdag 31 januari 2003 verrichten gedeputeerde T.A. Musschenga en wethouder F.J. Paas samen een symbolische handeling om de overdracht van taken op grond van de Wet Bodembescherming officieel te maken. Het afgelopen jaar hebben gemeente en provincie Groningen intensief samengewerkt om deze overdracht voor te bereiden. Dit project is succesvol afgerond. Per 1 januari 2003 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de bodemonderzoeken en - saneringen binnen de gemeentegrenzen.
Met de integratie van deze taken in het takenpakket van de gemeente, kan de gemeente Groningen bodemverontreiniging nu op een integrale manier aan te pakken. Bedrijven en burgers in de gemeente kunnen voor informatie en vragen over bodem nu terecht bij de Milieudienst van de gemeente Groningen in plaats van bij de provincie. De officiƫle overdracht zal plaatsvinden op vrijdag a.s. om 15.30 uur in het Provinciehuis Groningen (bedrijfsrestaurant, ingang St. Jansstraat) onder aanwezigheid van de medewerkers van de gemeente en de provincie. De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.