nieuws

26 jun 2002, 00:12

Provincie Groningen legt NS dwangsommen op wegens olievervuiling

De provincie Groningen heeft de Nederlandse Spoorwegen dwangsommen opgelegd wegens milieuovertredingen op een rangeerterrein in Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groningse gedeputeerde voor milieu T. Musschenga (CDA) heeft de NS olielekkages uit treinstellen niet bij de provincie gemeld, hetgeen volgens de vergunningvoorschriften wel had moeten gebeuren. Bovendien heeft de NS verzuimd maatregelen te nemen om nieuwe olieverontreinigingen te voorkomen en ongedaan te maken.
Volgens Musschenga krijgt de NS nog tot 2 juli de tijd de gewenste maatregelen te nemen. Als het bedrijf dan nog niet aan de milieueisen heeft voldoen dan bestaat de mogelijkheid dat de provincie de boetes verhoogt.