nieuws

23 mei 2001, 00:12

Provincie Groningen komt met Actieplan Water

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een ‘Actieplan Water Groningen 2001’ vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarin staan activiteiten aangekondigd waarmee de provincie, samen met haar partners, een begin wil maken met een andere manier van omgaan met water in de provincie Groningen. Die andere benadering moet leiden tot een duurzamere inrichting van de provincie, met een betere waterbeheersing, zowel onder natte als droge omstandigheden.