nieuws

21 nov 2012, 10:10

Provincie Groningen: jachtverbod op smienten

Het verjagen van smienten (eenden) uit landbouwgebieden door een dier te doden wordt niet langer toegestaan. Voorheen konden boeren daar een ontheffing voor krijgen om te voorkomen dat grazende vogels schade veroorzaken aan hun gewassen. Het blijkt dat smienten nauwelijks schade aanrichten. Daarom trekt de provincie Groningen de ontheffing in.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De laatste vijf jaar is de schade veroorzaakt door smienten gering. Voorheen mochten de smienten via het schieten van maximaal twee dieren verjaagd worden van kwetsbare percelen met gewassen of net ingezaaid gras. De provincie geeft voortaan geen ontheffingen meer.
Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg licht toe: “Verjagen van dieren doen onze wildbeheereenheden zorgvuldig. Zij kijken wat er in de natuur gebeurt. Nu de schade zo beperkt is kunnen we beter helemaal stoppen met afschot.”

Voor het verjagen van dieren moeten boeren gebruik maken van meerdere preventieve middelen voor zij mogen schieten. Mocht er echter toch schade zijn dan wordt deze in principe vergoed vanuit het Faunafonds. Bij verschillende dieren mag verjaagd worden door te doden zoals wilde eend, ganzen etc. Op dit moment neemt de provincie alle ontheffingen onder de loep om waar mogelijk schade te voorkomen en het dierenwelzijn te vergroten. Inzet is om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen en zo min mogelijk afschot toe te staan.