nieuws

07 feb 2003, 00:12

Provincie Groningen investeert in Winschoter Onderwijs Vallei

Het college van GS heeft besloten circa 1,5 miljoen euro bij te dragen aan het onderwijsvernieuwingsproject en de daarvoor noodzakelijk nieuwbouw in Oost Groningen: de Winschoter Onderwijs Vallei.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit ambitieuze plan van Onderwijsgroep Noord (Dollard College en AOC Terra), het Noorderpoortcollege en de gemeente Winschoten zorgt ervoor dat VMBO en MBO deels worden geïntegreerd, waardoor zittenblijven en vroegtijdig schoolverlaten vrijwel tot het verleden zullen behoren. Het beroepsonderwijs voor met name risicoleerlingen wordt sterk vernieuwd. De bijdrage van de Provincie past binnen het provinciaal onderwijsbeleid ten aanzien van beroepsonderwijs. Het college van GS vindt een goed opgeleide bevolking van essentieel belang voor de economische ontwikkeling van de regio. De gemeente Winschoten en het ministerie van OCenW leveren ook een bijdrage aan het onderwijsvernieuwinsgsproject. Uniek is het prestatiecontract met het ministerie over het terugdringen van schooluitval tot 10% binnen vier jaar. Schooluitval in de regio ligt nu nog op 35%. Bij het SNN wordt een subsidie aangevraagd uit de Kompasmiddelen van circa 0,3 miljoen euro. Totale kosten van het project worden geraamd op 23,3 miljoen euro.