nieuws

13 jan 2015, 10:10

Provincie Groningen houdt van aan “Delta-aanpak” voor aanpak gevolgen gaswinning

Provincie Groningen houdt van aan “Delta-aanpak” voor aanpak gevolgen gaswinning

Commissaris van de koning Max van den Berg is niet tevreden over de toezeggingen van minister Kamp gisteren in Groningen over vermindering van de gaswinning en over de aanpak van de schade. Volgens de provincie moet de gaswinning forser worden teruggebracht dan de minister wil. Ook houdt de provincie Groningen vast aan een vergelijkbare aanpak als die bij de Deltawerken voor het voorkomen en afhandelen van schade in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft maandag nog geen akkoord kunnen sluiten met Groningse bestuurders over een rijksdienst.

Dat meldde de minister gisteren. Een nieuw te vormen rijksdienst moet de regie voeren bij het op grote schaal versterken van huizen en panden in het Groningse aardbevingsgebied.

Volgens Kamp zijn ze het er wel over eens dat er een rijksdienst moet komen, die onder verschillende ministeries moet gaan vallen. Maar er is nog onenigheid over hoe die moet worden aangestuurd.

De provincie Groningen erkent dat er nog geen akkoord is. ''De minister gaat ons niet ver genoeg", zegt gedeputeerde William Moorlag.

''We willen dat een stevig persoon leiding gaat geven aan de rijksdienst. Iemand die ook echt iets gedaan krijgt." Kamp ziet daar vooralsnog niets in en wil niet verdergaan dan een soort programmadirecteur.

Draagkracht

Eerder op maandag werd bekend dat de provincie Groningen vrijwel zeker naar de Raad van State stapt om in beroep te gaan tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp, meldde gedeputeerde Moorlag maandag.

De minister van Economische Zaken besloot om komend jaar drie miljard kuub aardgas minder te winnen dan oorspronkelijk het plan was. Moorlag wil dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid.

''De draagkracht in Groningen voor de gaswinning neemt af'', zegt hij. ''Het wordt tijd dat de Raad van State gaat kijken of de veiligheid van de Groningers in het geding is. Laat ze maar oordelen of er nu gas wordt gewonnen op een verantwoord niveau of dat de gaskraan verder dicht moet.''

Traag

Moorlag vindt ook dat de NAM te traag is met het verhelpen van schade en het verstevigen van woningen. Volgens de gedeputeerde moet de minister samen met de NAM een andere koers gaan varen om het vertrouwen van de Groningers te herstellen.

''De minister beloofde om snel te zorgen voor veilige huizen, maar de uitvoering daarvan verloopt uiterst stroef'', aldus Moorlag.