nieuws

05 feb 2003, 00:12

Provincie Groningen gaat nalatig Delfzijl helpen bij controle vergunningen

De provincie Groningen is Delfzijl te hulp geschoten omdat die gemeente niet in staat is eerder afgegeven vergunningen te controleren en te actualiseren. Van het Rijk heeft Delfzijl wat dat betreft een dikke onvoldoende gekregen. Voor 1 april moet Delfzijl een Plan van Aanpak presenteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Delfzijl schiet ernstig tekort bij de controle op wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Het gaat onder meer om de controle van bestemmingsplannen, het handhaven van bouwvoorschriften en de controle van milieuvoorschriften. Door het niet uitvoeren van controles bij risicovolle bedrijven voert Delfzijl haar wettelijke taken niet uit en dat is ‘’onacceptabel’’. Dat stelt de regio Noord van de Inspectie van het Ministerie van VROM. Deze deed in 20002 onderzoek naar de uitvoering van de regelgeving van het ministerie van VROM door de gemeente Delfzijl op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, milieu en veiligheid. Het betrof de periode 1 januari 2000 tot en met het eerste kwartaal van 2002.
Uit het onderzoek blijkt dat bestemmingsplannen in Delfzijl in de meeste gevallen verouderd zijn. Bijna 75 procent van de bestemmingsplannen moet worden geactualiseerd. Ook is er een forse achterstand bij het actualiseren van reeds verleende milieuvergunningen. ‘Het risico ontstaat dat bedrijven niet meer voldoen aan de voorgeschreven milieunormen waardoor mogelijk risico’’s voor de burger kunnen ontstaan’, zo stelt de inspectie.
De resultaten van het onderzoek zijn dinsdagmiddag aangeboden aan burgemeester mr. E. Haaksman van Delfzijl en aan de Groningse Commissaris der Koningin H. Alders. Volgens Alders is het onaanvaardbaar dat er in Delfzijl geen inspecties zijn geweest bij risicovolle bedrijven. Maar volgens Alders hebben B en W van Delfzijl sinds de start van het onderzoek al maatrelen genomen om haar taken beter uit te voeren. Zo werkt de gemeente Delfzijl aan een Plan van Aanpak voor een betere controle op de regelgeving dat per 1 april klaar moet zijn. De provincie Groningen heeft Delfzijl ambtelijke ondersteuning toegezegd.