nieuws

06 okt 2009, 11:11

Provincie Groningen ‘doet niets aan schoonmaak stortplaats’, zegt PvdA

De PvdA Statenfractie Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over sanering van de voormalige stortplaats aan de Bouwerschapsweg in Woltersum. In 2008 heeft het provinciebestuur aangekondigd dat de waterbodem en oeverkanten op die locatie gesaneerd zouden worden, maar dit is tot op heden niet gebeurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Statenlid Bert Dieters stelde in 2007 al vragen over de bodemvervuiling op deze locatie, naar aanleiding waarvan aanvullend bodemonderzoek werd verricht. Hieruit bleek dat de waterbodem van de omliggende sloten ernstig verontreinigd was, waarna besloten werd dat waterbodem en oeverkanten gesaneerd moesten worden. Onlangs sprak de gemeenteraad van Ten Boer de wens uit dat vaart gezet zou worden achter de sanering.


Naar aanleiding hiervan heeft Bert Dieters de volgende vragen aan het College voorgelegd:

Wanneer zullen de saneringswerkzaamheden aan de Bouwerschapsweg in Woltersum plaatsvinden?

In hoeverre wordt de verontreinig gemonitord?

Hoe worden de omwonenden en de gemeente Ten Boer geïnformeerd over de planning en voortgang van de sanering?