nieuws

23 mei 2002, 00:12

Provincie Groningen bezorgd over uittocht personeel

De provincie Groningen is als organisatie veel te kwetsbaar. Dit komt doordat op belangrijke posten goede opvolgers niet voorhanden zijn. “In alle hoeken en gaten van het provinciehuis is dat te constateren”, aldus gedeputeerde Mark Calon, die belast is met de interne organisatie van de provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Calon staan belangrijke onderdelen van het provinciaal beleid, zoals het financieel beleid, op losse schroeven als slechts een paar mensen wegvallen. “Ook hebben we te weinig opvolgers voor personeel dat al wat ouder is.” Calon wil met extra geld meer personeel aantrekken.
De afgelopen jaren gaf de provincie veel meer geld dan voorheen uit aan personeelskosten. Calon wijt dit aan de veranderende opstelling van de provincie. “We moesten aan de bak, want anders komt er geen donder van terecht. Kijk bijvoorbeeld naar de handhaving van allerlei regels. Ook moet het openbaar bestuur in zijn algemeenheid beter en vaker verantwoording afleggen. Het aantal bezwaarprocedures is de laatste jaren enorm toegenomen”, aldus Calon.