nieuws

19 apr 2001, 00:12

‘Provincie Groningen bakt niets van milieubeleid rond PPG Westerbroek’

De grootste fracties in Provinciale Staten van Groningen hebben vanmorgen zeer zware kritiek geleverd op het milieubeleid van gedeputeerde T. Musschenga (CDA). Groningen is volgens de Statenleden is deze veel te coulant geweest richting PPG in Westerbroek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de fracties van onder meer PvdA en VVD is het provinciesbestuur veel te braaf geweest in de richting van PPG. Dit bedrijf in Westerbroek produceert glasvezels en zorgt daarbij volgens omwonenden voor ernstige vervuiling. Daardoor hangt er steeds een herfstige sfeer en verkleuren de bladeren van de bomen. PPG heeft inmiddels maatregelen genomen en rookgasinstallaties laten plaatsen. Maar volgens omwonenden is dat onvoldoende.
Zij krijgen in hun kritiek op de provincie nu steun vanuit Provinciale Staten. Zo liet Statenlid Van Kammen (VVD) vanmorgen weten dat Musschenga opereert als een soort brandweerman die hier en daar brandjes blust maar geen systematisch beleid voert. Volgens hem komt de betrouwbaarheid van de provincie daarmee in het gedrang. Zo hekelde hij het feit dat de Dorpsvereniging Westerbroek zelf deskundigheid heeft moeten inhuren in plaats van dat men van de deskundigheid van de provincie gebruik kon maken.