nieuws

26 mrt 2002, 00:12

Provincie geeft ruim 11.000 Euro voor project arbeidsmarkt Groensector

Het provinciebestuur van Groningen geeft steun aan een project om vraag en aanbod in de agrarische sector in Groningen te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GS hebben in principe besloten een subsidie van 11.100 Euro toe te kennen aan het project Groensector servicepunt. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Agrarische Groenprojecten ( STAP) . De totale projectkosten bedragen 476.400 Euro voor een periode van drie jaar.
De algemene doelstelling van dit project is het efficiënt en effectief laten verlopen van arbeidsmarktactiviteiten voor de agrarische sector. Het gaat hierbij om activiteiten die gericht zijn op het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt. Subdoelstellingen van het project zijn bijvoorbeeld:
· De afstemming van vraag en aanbod van arbeid in de agrarische sector in Groningen en Drenthe. · Vergroten van de aantrekkingskracht van de agrarische sector voor instroom van nieuwe medewerkers. · Arbeid als pull factor voor het aantrekken van nieuwe (glastuinbouw) bedrijven in Groningen en Drenthe
Gedurende drie jaar vindt een pilotproject Groensector Servicepunt plaats. Deze pilot werkt toe naar een kostendekkende organisatie, die zonder subsidie in de exploitatie haar activiteiten kan continueren. Aan de statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe besluit.