nieuws

21 nov 2008, 13:01

Provincie gaat voortaan ‘sociaal aanbesteden’

Het college van Gedeputeerde Staten wil sociaal gaan aanbesteden. Daarmee wil het college de werkgelegenheid in dezes provincie bevorderen en vooral werkzoekenden en leerlingen uit het leerlingwezen aan een baan of leerwerkplek helpen. Het gaat bij deze aanbestedingen om projecten van de provincie zoals de aanleg van wegen, fietspaden of bruggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie gaat sociaal aanbesteden bij de afdelingen wegbeheer, kanaalbeheer, wegenbouw, staal, electro, materieel beton en waterbouw. De reden is dat deze afdelingen te maken hebben met grote, langdurige en kostbare projecten. Het is de bedoeling dat een bepaald percentage van de aanneemsom door de aannemer wordt ingezet voor laagopgeleide werklozen, leerlingen in het leerlingwezen en mensen uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
De provincie begint met een proef die drie jaar duurt en waarin na twee jaar wordt gekeken hoe het gaat.

Sociaal aanbesteden is bedoeld om de competenties en arbeidskansen van laagopgeleide werklozen, leerlingen in het leerlingwezen en mensen uit de Wsw te vergroten en de regionale werkgelegenheid bevorderen. Laagopgeleiden krijgen de kans om werkervaring op te doen, werklozen maken kans op een baan en jongeren krijgen de kans op een leerwerkbaan. Naar verwachting gaat het om tientallen banen per jaar.
Bij de ontwikkeling van het plan voor sociaal aanbesteden zijn de ervaringen meegenomen die in een eerder stadium waren opgedaan in Dordrecht, Rotterdam en Utrecht en bij Groningen Seaports.