nieuws

31 mei 2000, 00:12

Provincie gaat oude monumenten massaal opknappen

Gedeputeerde M. de Meijer (PvdA) heeft 12 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een grote restauratie van monumenten in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het provinciebestuur van Groningen heeft 12 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de opknapbeurt van monumenten. De gelden komen ten goede aan monumentale boerderijen en kerken, orgels, molens en andere monumenten. Er is onder meer geld voor het orgel van de kerk in Haren, de uitzichttoren van Rottumeroog, de schelpengrot in Nienoord in Leek en synagogen in Winschoten en Nieuweschans.