nieuws

05 jan 2011, 09:09

Provincie en gemeente begraven strijdbijl

De provincie en de gemeente Groningen hebben de strijdbijl begraven. De bestuurlijke verhoudingen tussen de twee waren ernstig verstoord sinds de provincie onlangs de eerder toegezegde 35 miljoen euro subsidie voor de bouw van het Groninger Forum aan de Grote Markt in de stad introk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op initiatief van commissaris van de Koningin Max van de Berg zaten de colleges van B en W en Gedeputeerde Staten dinsdag met elkaar om tafel in een poging de verstoorde relatie te herstellen. Tijdens dit overleg is afgesproken dat binnen twee weken duidelijk moet zijn of de beloofde 35 miljoen euro alsnog naar het Forum gaat. Ook de inhoudelijke invulling van het Forum wordt opnieuw onder de loep genomen.

Het Groninger Forum is een grootschalig nieuwbouwproject dat moet plaats bieden aan een vernieuwde bibliotheek, een debatcentrum, een bioscoop en horeca.

Rehwinkel liet na afloop van het overleg weten tevreden te zijn en goede hoop te hebben dat de 35 miljoen, afkomstig pot geld die het Noorden van het Rijk heeft gekregen ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, alsnog besteed wordt aan het Forum. ,,De wil is er. We hebben elkaar ook op andere vlakken nodig”, aldus burgemeester Rehwinkel, die dinsdag nog niet kon zeggen of de gemeente nu een streep haalt door de eerder aangekondigde rechtszaak tegen de provincie.

Voorstanders van het Forum hebben dinsdag in het Dagblad van het Noorden een advertentie geplaatst waarin ze Groningers oproepen een online petitie te tekenen. De advertentie is ondertekend door 120 personen, waaronder oud-Commissaris van de Koningin Hans Alders, oud-burgemeester Jacques Wallage en directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist.