nieuws

09 mrt 2003, 00:12

Provincie draagt 15.000,- euro bij aan fotoalbum tammo

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een subsidie van 15.000,- euro toe te kennen aan de Stichting Ookjij.nl in Groningen. Het geld is bedoeld voor het maken van een fotoalbum over het Groninger jongetje Tammo op de internetsite www.ookjij.nl. Aan de hand van dit album kunnen verstandelijk gehandicapte jongeren, die niet of nauwelijks kunnen lezen, kennis maken de geschiedenis van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting Ookjij.nl voert het project deze zomer uit samen met zes ZMLK-scholen (voor zeer moeilijk lerende kinderen) uit Stad en Ommeland, De Groninger Archieven, Biblionet, de Openbare Bibliotheek Centrale Groningen en het Groninger Museum. Met het project willen de organisaties ervaring opdoen met het verstrekken van (visuele) informatie via een website voor verstandelijk gehandicapte jongeren. Een van de doelstellingen is dus methodiekontwikkeling voor het opzetten van internetsites voor gehandicapten. Het project voorziet in de behoefte van gehandicapte jongeren om zelfstandig informatie te zoeken. Bovendien blijkt dat zij erg geïnteresseerd zijn in hoe het vroeger in Groningen was.
In totaal kost het project €130.425. Andere partijen die bijdragen zijn de gemeente Groningen (€15.000), Binnenlandse Zaken (€65.000,-) en de Stichting zelf (€10.000).