nieuws

03 jul 2002, 00:12

Provincie doet meer voor streekproducten en bollen

Gedeputeerde Staten van Groningen gaan meer doen voor de ontwikkeling van agrarische streekproducten. De plannen maken onderdeel uit van de economische planning voor de komende jaren op het gebied van veehouderij, akker- en tuinbouw. Vooral de biologische landbouw moet extra kansen krijgen, zo meent Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De scharrelhouderij en zogeheten regionaal gemengde bedrijven, waarbij mest en voerproducten worden uitgewisseld, verdienen een steuntje in de rug. Ook voor Groningen nieuwe takken als de bollen- en boomteelt worden gestimuleerd, omdat ze ertoe kunnen leiden dat onder meer glastuinbedrijven naar de streek kunnen komen.