nieuws

06 dec 2001, 00:12

Provinciale staten wil groot offensief voor Groninger taal

De provincie staten van Groningen willen zich hard gaan maken voor de Groninger taal. De grote partijen staan welwillend tegenover een initiatief van de CDA-fractie voor een offensief om de Groninger taal en cultuur actief te promoten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie heeft eerder dit jaar al geprobeerd de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken te bewegen de Europese Unie te vragen het Nedersaksisch, waar het Gronings onder valt, onder het Europese handvest minderheidstalen te scharen. De CDA-fractie hoopt het verzoek met een campagne kracht bij te zetten.
,,Het is een prachtige taal die te weinig mensen buiten de provincie waarderen”, vindt woordvoerder A. Vlietstra. ,,Groningers kunnen in heel weinig zinnen dingen heel treffend en poëtisch zeggen. Neem bijvoorbeeld het woord ‘laiverd’, daar zit zoveel meer in dan in ‘lieverd’ zoals de normale Nederlander het uitspreekt.”
Uit recent onderzoek is gebleken dat twee op de drie inwoners van de provincie Groningen dagelijks actief Gronings spreekt. ,,De rest is vermoedelijk student”, denkt Vlietstra. Het Nedersaksisch wordt in Nederland en Duitsland door bijna twee miljoen mensen gesproken. ,,Dat is toch een aantal dat je niet mag verwaarlozen.”
Het CDA wil onder meer de PABO van de Groningse Hanzehogeschool inschakelen voor de promotie van de eigen taal. Ook stelt de fractie voor de namen van steden in het Gronings op de borden te plaatsen zoals in buurprovincie Friesland ook gebeurt.