nieuws

28 jun 2011, 21:09

Protest tegen bezuinigingen in zorg in Groningen

Organisaties voor christelijke GGZ en ambulante verslavingszorg in Groningen hebben zich met een ludieke actie achter de landelijke acties tegen de korting op de zorg geschaard. Als protest tegen het af-knippen van de zorg, doen zij vandaag hun werk in een afgeknipte broek. Met de kortebroe-kenactie verklaren zij zich bij uitstek solidair met hun cliënten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Iedereen moet de broekriem strakker aantrekken, wij als GGZ ook, maar door de bezuinigingen onevenredig af te wenden op GGZ cliënten wordt deze groep dubbel gepakt”, aldus bestuurder An-ne Jan Kok van GGZ In de Bres en Op de Brug in Drachten.

“Met het aangekondigde beleid moeten met name zij de financiële klappen opvangen. Een groot deel van deze groep mensen heeft vaak al te maken met een minimaal inkomen, en zal nu ook nog geconfronteerd worden met een flinke ei-gen bijdrage.”


De christelijke organisaties zijn bang dat de bezuinigingen ertoe zullen leiden dat psychiatrisch patiënten en verslaafden de zorg gaan mijden, met alle gevolgen van dien. Anne Jan Kok: “Ziekte-verzuim zal toenemen en waarschijnlijk langduriger worden en de verwachting is dat er meer psy-chiatrische zieken op straat zullen belanden, of nog erger…”

Dat geldt ook voor de verslavingszorg. “Verslaafden kosten de samenleving enorm veel”, zegt Erik de Vos, directeur van Stichting Terwille in Groningen. “Het is niet alleen in het belang van de verslaafde, maar ook in het belang van de samenleving dat de hulp zo laagdrempelig mogelijk is. Voor de verslaafde doelgroep is het nu al moeilijk genoeg om hulp te zoeken, vanwege psychische en emotionele barrières, zoals schaamte en desillusie. Door op deze manier bezuinigingen door te voeren, wordt de toegang tot de zorg voor deze groep nog verder belemmerd.”


Deze maatregelen zetten de sector terug in de tijd en hebben geen oog voor de effecten op lange termijn, vinden de organisaties. “Als je nu de pijpen van je broek afknipt, heb je in de winter geen bescherming”, zegt Kok. “Wij hebben als sector de laatste jaren zelf al voorgesorteerd op het prin-cipe van meer zorg voor minder geld en zullen juist samen met de overheid maatregelen kunnen nemen, waardoor de eigen bijdrage minder hoog hoeft te zijn of zelfs niet hoeft te worden inge-voerd.”


De organisaties hebben bewust gekozen voor een ludieke actie, waarmee de zorg gewoon kan door-gaan. “We wilden een opvallende actie, maar wel één waarmee de cliënten niet benadeeld zouden worden,” legt Erik de Vos uit. Veel medewerkers van de organisaties gaven gehoor aan de actie, getuige bijgaande foto’s.


Meer informatie over In de Bres, Op de Brug en Terwille is te vinden op:
www.indebres.nl www.opdebrug.nl  www.terwille.nl