nieuws

27 okt 2009, 11:11

Prostitutie toch niet weg uit A-Kwartier in Groningen?

Moet de raamprostitutie weg uit het A-Kwartier in Groningen? Het college van B en W van Groningen vindt van wel en wil alle raamprostitie concentreren in de Nieuwstad. Daarmee moet een einde komen aan overlast. Maar volgens twee PvdA-gemeenteraadsleden heeft dat geen enkele zin. Volgens de PvdA-ers Sherlock Telgt en Bert Oost wordt de overlast namelijk helemaal niet veroorzaakt door raamprostitie maar door drugsverslaafden. Volgens hen is het dan ook beter dit drugsprobleem aan te pakken, dan om zo maar even de raamprostitutie weg te halen. De wijkvereniging in het A-kwartier is daar niet blij mee, want die wil ook de raamprostitutie kwijt. De PvdA raadsleden schrijven in hun weblog op de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl):
Moet de raamprostitutie weg uit het A-Kwartier in Groningen? Het college van B en W van Groningen vindt van wel en wil alle raamprostitie concentreren in de Nieuwstad. Daarmee moet een einde komen aan overlast. Maar volgens twee PvdA-gemeenteraadsleden heeft dat geen enkele zin. Volgens de PvdA-ers Sherlock Telgt en Bert Oost wordt de overlast namelijk helemaal niet veroorzaakt door raamprostitie maar door drugsverslaafden. Volgens hen is het dan ook beter dit drugsprobleem aan te pakken, dan om zo maar even de raamprostitutie weg te halen. De wijkvereniging in het A-kwartier is daar niet blij mee, want die wil ook de raamprostitutie kwijt. De PvdA raadsleden schrijven in hun weblog op de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl):

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De discussie over de toekomst van het A-kwartier maakt nog al wat los. De afgelopen dagen was er veel te lezen en te horen over de toekomst van de prostitutie en oplossingen voor de overlast. In de raadscommissie van vorige week woensdag hebben de gemeenteraadsleden met het college over dit onderwerp gepraat.

Er ligt namelijk een rapport van onderzoeksbureau Intraval en een eerste voorstel van burgemeester en wethouders. Daarin wordt de prostitutie op termijn verplaatst naar de Nieuwstad. We hebben als PvdA gevraagd naar de achterliggende motieven van het college om de prostitutie te verplaatsen. Die motieven zouden te vinden moeten zijn in het onderzoeksrapport.’

‘Wij zien ze echter niet terug in het rapport, sterker nog: je zou op basis van dit rapport ook nog tot andere keuzes kunnen komen.
Wat de onderzoekers natuurlijk wel signaleren, is dat er sprake is van overlast en vooral van drugsoverlast. Die zit volgens Intraval niet direct in de prostitutiepanden maar vooral in de marges van de prostitutiestraten: op de straathoeken en in de vele gangetjes en onoverzichtelijke hoekjes met slechte verlichting. Wij vinden dat de overlast weg moet uit het A-kwartier.

Dat staat voorop! Daar moeten we wat de PvdA betreft ook helemaal niet zo lang mee wachten.
Wat wij zouden willen zien, is een snel plan voor overlastbestrijding en een onderbouwde visie op de toekomst van het gebied. Wij vinden het prima om de prostitutie naar de Nieuwstad te verplaatsen maar daar moet dan wel een alles omvattend plan aan ten grondslag liggen. Niet alleen maar de prostitutie weg en verder niks.’

 

SherlockTelgt en Bert Oost

(De rest van het blog staat op: www.dsg.nl )