nieuws

08 dec 2002, 00:12

Proeftuin Groningen beticht medicijnfabrikanten van prijsafspraken

Proeftuin Farmacie Groningen, een samenwerkingsverband van alle partijen in de Groningse regionale gezondheidszorg, stapt naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Na een mislukte openbare aanbesteding van maaggeneesmiddelen verdenkt de Proeftuin de medicijnfabrikanten van het hanteren van onderlinge prijsafspraken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Projectleider bij de Proeftuin H. Blei vindt het mislukken van de aanbesteding ‘hoogst opmerkelijk’, temeer omdat na een mislukte eerste aanbestedingsronde met de fabrikanten is overlegd over de voorwaarden van de aanbesteding. Na enige aanpassingen hield de Proeftuin opnieuw een offerteronde. Vorige week bleek dat weer geen enkele fabrikant een offerte had ingediend.
Over harde bewijzen van de vermeende prijsafspraken beschikt Proeftuin Farmacie Groningen echter niet. “Daarom heeft het bestuur deze week besloten de casus voor te leggen aan de NMa”, aldus Blei. “Dan kunnen ze daar verder kijken of ze er wat mee doen.”
Met de aanbesteding wilde de Proeftuin een lagere prijs bedingen voor maaggeneesmiddelen. Het geld dat hiermee bespaard werd, zou worden ingezet voor projecten in de regionale gezondheidszorg. De fabrikant met het gunstigste bod zou de garantie krijgen dat apothekers in Groningen twee jaar lang zijn maagmedicijn bij voorkeur zou verstrekken. Voor de fabrikant zou dat een miljoenenorder betekenen.