nieuws

18 aug 2011, 15:03

Proef met elektriciteit uit rioolwater

Waterschap Hunze en Aa’s begint binnenkort met een proef waarbij elektriciteit wordt opgewekt uit rioolwater. Het gaat om een uniek initiatief, zo meldde het waterschap donderdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de proef wordt uit het slib dat na het zuiveringsproces overblijft ammoniak gehaald dat vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. De vrijgekomen elektriciteit wordt vervolgens weer gebruikt voor het waterzuiveringsproces. Dat wat overblijft wordt teruggeven aan het net. Omdat het om een proef gaat, is nog niet te zeggen hoeveel elektriciteit er opgewekt zal worden.


De proef duurt een half jaar en vindt plaats bij de waterzuiveringsinstallatie in het Groningse Scheemda.