nieuws

11 jan 2001, 00:12

Prins Bernhardhoeve verliest strijd tegen Martinihal

De Rechtbank heeft de Prins Bernhardhoeve in het zand laten bijten in de strijd tegen het Martinihalcomplex in Groningen. Dat melden vanmiddag zowel het Nieuwsblad van het Noorden als Radio Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Prins Bernhardhoeve is het niet terecht dat de Martinihal mag uitbreiden en dat daarvoor forse subsidie is gekomen., dat betekent een aantasting van de concurrentiepositie van de Zuidlaarder beurshal.
Maar Rechtbank-president Duitemeyer heeft nu bepaald dat dat argument niet terecht is. Volgens de rechter richt het Zuidlaarder beurscomplex zich op een geheel ander marktsegment. Daarbij richt de Prins Bernhadhoeve zich vooral op de landelijke consument en de Martinihal opde regionale. Dat is uitstekend nieuwe voor de Martinihal, dat inmiddels al vast was begonnen met de uitberdingsactiviteiten.