nieuws

29 jan 2010, 10:10

Wethouder Frank de Vries zorgt voor hevige discussies in GIC na hartenkreet over 'populisme' en Groninger Forum

'Opvallend hoe de voorstanders van het Forum zich ineens roeren op de Groninger Internet Courant. Een wanhoopsoffensief, nu men zich realiseert dat de voorgenomen bouw van dit Forum lijkt te mislukken'. Maar ook:'Hoe komt u er bij dat de publieke opinie aan het kantelen is? Alleen omdat een paar politici en het Dagblad dit beweren? Het zijn uitsluitend mevrouw Bettie de Boer van de VVD en de heer Robert Prummel van de Stadspartij die dit beweren. Vervolgens neemt het Dagblad dit klakkeloos over en iedereen denkt dat het ook zo is. Er is m.a.w. geen enkele BEWIJS voor de stelling dat de publieke opinie kantelt'. Dat zijn enkele van de meer dan veertig, veelal zeer goed beargumenteerde, maar uiteenlopende reacties op een hartenkreet van wethouder Frank de Vries, vrijdag inde GIC.Die sprong in de bres voor het Groninger Forum en hekelde de volgens hem populistische tendens in de Groninger politiek, volgens hem herkenbaar bij VVD, Stadspartije en CDA. Hieronder eerst de column van De Vries en daarna de vele tientallen reacties daarop:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Ik maak mij echt grote zorgen om verruwing en verrechtsing in de Groningse politiek. Wij zijn altijd een progressieve stad geweest, ook in de tijd dat VVD en CDA in het college van B en W zaten. Progressief heeft in mijn visie niets te maken met de vraag of je links of rechts bent. Maar wel met de vraag of je bereid bent te investeren in de stad en daar je nek voor uit te steken. In het verleden was ook de VVD daar alleszins toe bereid’, aldus De Vries.


Er lijkt sprake van een kentering rond het Groninger Forum. Misschien mede door de Kredietcrisis denken mensen: ‘Zullen we dat nu nog wel doen? Dat gaat toch veel te veel geld kosten? En de begroting krijg je toch ook niet rond straks?’


‘Ik sta voor het Groninger Forum. Je moet het Forum niet geïsoleerd zien als een nieuw gebouw, maar als een ingreep in een zeer belangrijk deel van de binnenstad. Dat hele gebied, inclusief de oostwand van de Grote Markt, krijgt daar een enorme oppepper van. Het Forum geeft de binnenstad straks kracht, power,daar gaat het ons om ! Wat de invulling betreft: overal in de wereld hebben bibliotheken het heel erg moeilijk, mede door de komst van internet. Wat wij in het Groninger Forum gaan doen is daar een antwoord op te geven en een nieuw concept voor een bibliotheek ontwikkelen dat past in de huidige tijd. ''Ik zie het Forum een soort democratische pleisterplaats’.


‘Cruciaal vind ik ook dat men weet dat het Forum geen losstaand project is. Het is slechts een van de vele investeringen die wij plegen in Groningen. En niet allen in de binnenstad. Wij investeren ontzettend veel in buurten en wijken. Ik vind het jammer dat alle aandacht nu gericht wordt op het Groninger Forum. Dat vind ik eenzijdig en ook een beetje populisme’.


Charlatans


Volgens Frank de Vries is het Groninger Forum niet bedoeld als losstaand prestigeproject, maar uitsluitend om dit deel van de binnenstad nieuwe impulsen te geven. De eigen bijdrage in de investering van rond de 30 miljoen euro is misschien veel, maar heel weinig vergeleken bij de investering van 300 miljoen die nodig is voor de komst van de tram. ‘En ook bij de tram gaat het om een investering in de toekomst van de binnenstad. In bereikbaarheid en werkgelegenheid. Dat moeten we niet vergeten’.

''Kennelijk mag je hier niet mee nadenken''


De Vries heeft zich woensdagavond zeer gestoord aan de toon van het debat rond het Groninger Forum, en met name de bijdragen van VVD en Stadspartij schieten hem al een tijd in het verkeerde keelgat. ‘Kennelijk mag je in deze stad niet meer nadenken. Ik vind dat zorgwekkend. Populisme leidt tot niets. En zeker niet tot meer werk! En ook niet tot een betere bereikbaarheid van de binnenstad. VVD en Stadspartij roepen alleen maar wat ze niet willen. Maar daarmee los je de enorme problemen van Groningen toch niet op?’’


‘Verruwing en populisme in de politiek zijn het voorrijden van oplossingen voor problemen die niet bestaan. Bestuurders die dat doen zijn charlatans . Ze houden je een spiegel voor en trekken dan een lange neus’.


Afzien van Forum: wat dan?


‘’Kijk: ik zou natuurlijk kunnen zegen: we stoppen met dat Forum. Maar wat dan? Worden de problemen in dat gebied opgelost? Gaat het geld dat gereserveerd was dan wel naar Groningen? Nee, natuurlijk niet. De verloedering van dat gebied gaat dan door. Iedere politicus die dat wel zegt, laat de stad in de steek!’’


En de 1, 1 miljoen dan?


Maar het CDA gaat het er vooral om dat er 1,1 miljoen tekort is en dat dat geld er zou komen. De financiering is nog niet rond, terwijl dat wel was toegezegd.


‘Die ontbrekende 1,1 miljoen, die komt er!.Ik heb steeds gezegd dat dat geld er is voordat we met het project gaan beginnen. En we beginnen in juni 2010. Ik houd mij aan wat ik toen gezegd heb. We zijn nu in gesprek met de provincie Groningen en samen gaan we er voor zorgen dat dat ontbrekende bedrag er komt. Zoals afgesproken. Ik doe daar niet luchtig over, ik werk er hard aan, maar het komt goed’’.


Investeren in wijken

Volgens De Vries moet de aandacht voor het Forum er niet toe leiden dat er minder aandacht is voor de wijken. ‘’Ook daarin hebben we hard geïnvesteerd. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het winkelcentrum in Lewenborg eindelijk weer optimaal is dankzij een investering van zes miljoen euro. Misschien niet zo spectaculair, maar wel een duidelijk voorbeeld van hoe wij de afgelopen vier jaar in de wijken hebben geïnvesteerd’.


‘Dat zijn zaken, daar is in een populistische politiek geen aandacht voor. De komende vier jaar willen wij als PvdA dan ook niet zo zeer samenwerken met linkse partijen, als wel met progressieve partijen. Maar dan progressief in de zin dat men wil investeren in werk en bereikbaarheid van Groningen. Groningen is in die zin altijd een progressieve stad geweest. Ik begrijp overigens best wel waar het populisme vandaan komt im Nederland. Dat heeft met onzekerheid te maken. Maar de enige manier waarop je daarop antwoord kunt geven is een visie van politici. Alleen door een duidelijke visie te formuleren kun je de onzekerheid een plekje geven’, aldus wethouder Frank de Vries.