nieuws

26 nov 2013, 10:10

Politieke verdeeldheid in Groningen om Koopzondagen: iedere zondag of beperkt aantal ?

De Groningse gemeenteraad moet morgen een besluit nemen over de koopzondagen voor 2014. Ondernemers dringen er op aan om het aantal koopzondagen uit te breiden tot 52: iedere zondag, dus. Zij verwachten daardoor veel extra bezoek aan Groningen op zondag en een forse omzetstijging. De Groningen City Club heeft uitgerekend dat de bestedingsimpuls door de koopavonden kan leiden tot 250 nieuwe, structurele arbeidsplaatsen in de detailhandel. Maar andere, vaak kleinere zelfstandig, ondernemers zijn er niet gelukkig mee en verwachten er geen extra omzet door.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook in de Groningse gemeenteraad zijn de meningen verdeeld, waarbij met name de christelijke partijen de zondagsrust grotendeels willen handhaven. De SP ziet er ook geen heil in.

 

B en W willen geen keuze maken, en stellen voor om de kwestie voor te leggen aan de nieuw te kiezen gemeenteraad, die in maart gekozen wordt. Daarom stellen B en W voor om in 2014 een zestiental koopzondagen aan te wijzen.

 

De gemeenteraad vergadert morgenavond over de koopzondagen.