nieuws

03 mrt 2003, 00:12

Politieke natuurwijzer voor ‘groene’ kiezers

Om de Nederlandse stemgerechtigden op weg te helpen bij het maken van de juiste keuze bij de Statenverkiezingen van 11 maart is er na de stemwijzer nu ook de politieke natuurwijzer. De natuurwijzer in een initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vereniging heeft op internet per provincie en per partij een overzicht gemaakt van de belangrijkste standpunten op het gebied van natuur, landschap, recreatie en water. In tegenstelling tot de Stemwijzer, waarbij de kiezer door het beantwoorden van gesloten vragen een stemadvies krijgt, doet de Natuurwijzer geen aanbevelingen. “Wij vinden dat de kiezers zelf de beschreven partijpunten maar op hun waarde moeten schatten,” stelt Ruud Kreetz, woordvoerder van de vereniging.
De zegsman hoopt dat de natuurwijzer ertoe bijdraagt dat meer mensen op 11 maart hun gang naar de stembus maken. “Provincies spelen een belangrijke rol als het gaat om de natuur,” stelt Kreetz. “Het Rijk bepaalt de grote lijnen en stelt het geld beschikbaar, maar de provincies stellen uiteindelijk het beleid op.”
De natuurwijzer is sinds maandag te vinden op www.politiekenatuurwijzer.nl. Alleen al de eerste dag trok de site 2500 kiezers.