nieuws

06 feb 2003, 00:12

Politieke lobbyclub maakt vuist voor Noorden

De vijftien Tweede Kamerleden uit de drie noordelijke provincies gaan een lobbyclub oprichten om in het parlement een vuist te kunnen maken voor Groningen, Friesland en Drenthe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een initiatief van het CDA-kamerlid Henk de Haan uit het noord-Groningse Lettelbert. "Er is altijd al een soort noordelijke lobbyclub geweest, onder leiding van Tineke Witteveen van de PvdA", vertelt de parlementariër. "Maar sinds zij uit de Kamer is verdwenen, zijn de driebovenste provincies onterecht weer het stiefkindje van de Haagse politiek geworden."
De lobbyclub bestrijkt alle politieke geledingen. Eén punt waar de noordelijke parlementariërs zich hard voor willen maken is een effectieve besteding van het zogenaamde Langman-geld . Halverwege jaren negentig beloofde het paarse kabinet dat het noorden tot 2006 meer dan twee miljard euro extra krijgt voor investeringen in werkgelegenheid en infrastructuur. Ook willen de vijftien parlementariërs zich duidelijk profileren als aanspreekpunten voor noordelijke organisaties in Den Haag. Volgens de Haan zijn er binnen de kamer geen vergelijkbare gezelschappen actief voor andere delen van Nederland.