nieuws

05 jul 2011, 10:10

Politieke spanning in Groningen: in Stad èn Ommeland (Commentaar)

Zowel in het Provinciehuis als ook in het Stadhuis in Groningen lopen de politieke spanningen fors op. Crisismanagers beleven de tijd van hun leven in Groningen, want als de boel niet in goede banen wordt geleid hebben we straks zowel een politieke crisis aan het Martinikerkhof als in het gemeentehuis van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De spanningen in het Stadhuis en Provinciehuis hebben te maken met het feit dat Provinciale Staten woensdag moeten besluiten of ze 35 miljoen euro beschikbaar willen stellen voor het Groninger Forum.

 De VVD wilde dat in principe nu wel toestaan, wanneer er tenminste een toezegging komt dat er een serieus onderzoek komt naar een kabelbaan. Want die kabelbaan kan zorgen voor extra bezoekers aan de binnenstad, en daarmee zou de exploitatie van het Groninger Forum ook gunstiger kunnen uitpakken.


Maar B en W van Groningen laat Provinciale Staten wat doormoddderen: er is niemand in het Stadhuis die aanprijzende woorden gebruikt voor een kabelbaan naar het Groninger Forum: noch verantwoordelijk D66-wethouder Ton Schroor, noch PvdA wethouder Frank de Vries. Zij houden zich wat op de vlakte in deze cruciale fase van het Groninger Forum. Er komt geen handreiking naar de VVD inzake de kabelbaan.


Een mogelijk verklaring daarvoor kan zijn dat de SP in het Groningse college van B en W de kabelbaan niet ziet zitten, waarbij de SP toch al nooit een warm voorstander was van het Forum. Nu B en W niet over de brug komen met de kabelbaan heeft VVD fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen Joost van Keulen zijn collega’s in Provinciale Staten opgeroepen de rug recht te houden en niet akkoord te gaan. De vraag is hoe wijs dit advies is, want dat zou kunnen leiden tot een crisis en het mogelijke vertrek van de VVD uit het college van Gedeputeerde Staten.

Daarmee zou de VVD in Provinciale Staten een nieuw record vestigen: binnen enkele maanden weer uit het college.


VVD oneens met ondernemers

De oproep van Joost van Keulen is opmerkelijk omdat de VVD in het verleden een partij was met oog voor ondernemers. Die zijn in Groningen fervent voorstander van het Groninger Forum omdat deze volgens hen juist in deze economisch slechte tijden een boost kan geven aan de binnenstadseconomie. De Groningen City Club is om die reden voorstander van het Groninger Forum, al wil men ook graag een kabelbaan.

Onlangs heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord aangegeven dat het Forum-project, in combinatie met een tram, volgens haar doorgang zou moeten vinden. 'Juist in deze tijden van bezuinigingen is een project als het Forum broodnodig', aldus VNO NCW Noord.


Dat de stad-Groningse VVD onder Joost van Keulen wat anders denkt over het Groninger Forum zou misschien ook wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat de VVD al jaren geen deel meer uitmaakt van het college van B en W. De VVD heeft dan ook minder boodschap aan het verlenen van steun aan college-plannen.

Opmerkelijk is dat de PvdA wel steeds wil samenwerken met de SP, die echter ook geen enthousiast voorstander is van het Groninger Forum. De SP steunt de Forum-plannen zuinigjes, maar blijft wel loyaal.

PvdA verdeeld

Ook de PvdA is intern enigszins verdeeld over de vraag hoe het verder moet met het Forum. Enkele PvdA-leden hebben althans het initiatief genomen om in september een enquête te houden onder alle leden, onder meer over de vraag of het Groninger Forum door moet gaan. Het afdelingsbestuur van de PvdA is akkoord gegaan met het houden van een enquête onder leden. Alleen gaat die enquête niet louter over het Groninger Forum maar over een scala aan actuele politieke kwesties.

VVD in college?

 

 

De vraag blijft – we stelden hem al eerder - of je zo’n belangrijk project als het Groninger Forum – dat in het verleden wel degelijk door veel Stadjers werd gesteund en waarschijnlijk nog steeds, en dat volgens ondernemersorganisaties broodnodig is -  wel met een kleine politieke meerderheid in de Groningse gemeenteraad kunt invoeren.

 

Misschien moet er, ter verbreding van het draagvlak, toch maar eens goed gesproken worden met de VVD van Joost van Keulen. Maar de Groningse VVD zou zich dan ook wel wat bestuurlijker kunnen opstellen, en wat buiten PVV-wateren proberen te blijven.

Ter voorbereiding van een goed gesprek zou de stad-Groningse VVD haar voelhoorns weer eens bij haar traditionele achterban - ondernemers - moeten uitsteken.

Want VNO-NCW Noord is hartstochtelijk voorstander van het project. Als de VVD in de stad Groningen haar eigen achterban niet meer serieus neemt, dan zal het linkse college van B en W met daarin de SP waarschijnlijk nog wel een tijdje blijven zitten in het Groningse stadhuis.