nieuws

28 mrt 2014, 09:09

Politiek in Groningen wil veranderen. Maar hoe dan?

Politiek in Groningen wil veranderen. Maar hoe dan?

De politiek in Groningen gaat veranderen. Dat is het gevolg van de grote winst van D66 en het verlies van de PvdA. D66 vindt dat er in Groningen een andere politieke koers gevaren zal moeten worden. De vraag is alleen: hoe gaat die koers er uit zien? Wat gaat er dan concreet veranderen in Groningen de komende vier jaar?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat er in Groningen allemaal gaat veranderen, dat is nog niet precies bekend. Maar afgelopen maandag werd er al wel een tip van de sluier opgelicht. Toen werd er in de gemeenteraad een ‘duidingsdebat’ gehouden, waarin de fracties hun licht konden laten schijnen over de verkiezingsuitslag.


Jetze Luhoff van D66 nam als lijsttrekker van de partij met de meeste winst als eerste het woord. Hij noemde de uitslag historisch en 'een grote roep van de kiezer om verandering'.

 

Volgens Luhoff is er een hervormingsagenda nodig om de forse uitdagingen op onder andere het gebied van zorg, onderwijs maar ook de veranderende rol van de overheid het hoofd te bieden.

 

Nadat alle andere fracties ook nog hun mening hadden gegeven vatte Jetze Luhoff de voor hem en voor D66 belangrijkste  thema’s samen: verhouding burger-overheid, decentralisaties van zorg- en welzijnstaken door rijk en Provincie, vernieuwing van sociale voorzieningen, de kenniseconomie en werkgelegenheid, duurzaamheid, financiën en ‘grote projecten ‘ zoals het Forum en zuidelijke ringweg.

 

Heel concreet is dit allemaal nog niet. Het is nu aan een nieuw college van B en W om deze thema’s uit te werken en met concrete voorstellen te komen hoe de gewenste veranderingen concreet kunnen worden uitgewerkt.

 

D66 zal daartoe eerst een aanzet geven. Vervolgens kan informateur Hayo Apotheker onderzoeken hoe andere partijen over deze veranderingen denken en kan hij proberen op basis daarvan een college van B en W te vormen bestaande uit partijen die de hervormingsvoorstellen van D66 steunen.