nieuws

01 mei 2019, 09:09

Politiek in Groningen: vragen na ‘verontrustende toename’ in lachgasgebruik

Politiek in Groningen: vragen na ‘verontrustende toename’ in lachgasgebruik

 

Vier politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen hebben vragen gesteld over het gebruik van lachgas door Groningse jongeren. Ze maken zich in de eerste plaats zorgen om de gezondheid van die jongeren, maar ook om het zwerfafval en het vrij komen van broeikasgas.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De politieke partijen ChristenUnie, het CDA, 100% Groningen en de SP in de gemeente Groningen hebben o.a. naar aanleiding van de berichtgeving over de toename van het gebruik van lachgas rondom Koningsdag vragen gesteld aan het college.

 

De fracties vinden de toename in het gebruik van lachgas verontrustend, aangezien de gezondheidseffecten nog steeds niet volledig duidelijk zijn. Ook het zwerfafval dat ontstaat na het gebruik  en de sterke broeikaswerking van lachgas zijn voor de fracties reden om het gebruik van lachgas ter discussie te stellen. Om het gebruik terug te dringen wordt het college o.a. gevraagd naar de voor- en nadelen van het verbieden van lachgas in de openbare ruimte.

 

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gerben Brandsema: “We hebben geconstateerd dat het gebruik van lachgas een aantal negatieve effecten heeft. Zo ontstaat er zwerfafval doordat de ballonnen en gaspatronen na gebruik op de grond worden gegooid. Daarnaast maken wij ons zorgen om de gezondheidseffecten van lachgasgebruik, aangezien nog steeds niet volledig duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Deze effecten baren ons zorgen, waardoor we besloten hebben om vragen te stellen aan het college.”

 

Fractievoorzitter van het CDA, René Bolle: “In de gemeente Oosterhout is het sinds maart verboden om lachgas te gebruiken in de openbare ruimte. Andere gemeenten, zoals Alkmaar, hebben een verbod op verkoop tijdens Koningsdag ingesteld. We zien risico’s voor de openbare orde en gezondheid en denken het gebruik te kunnen verminderen door het verbieden van verkoop en gebruik van lachgas in de openbare ruimte.”